Endüstriyel Reverse Osmosis Arıtma Sistemleri

Reverse Osmosis (RO) yarı geçirgen bir membran vasıtası ile basınçlandırılmış sudan çözünmüş tuzların uzaklaştırıldığı fiziksel bir prosestir. Arıtılan su membrandan geçerken, çözünmüş katılar partiküller ve membrandan geçemeyen organik maddeler atık su olarak drenaja atılır.