İşletmeler İçin Arıtma

İleri arıtmada atıksuyun içerisindeki uçucu organik karbon, ağır metal, iyon, nütrient, tat, koku gibi parametreler giderilir. İleri arıtmada kullanılan yöntemlerden bazıları: Oksidasyon – İndirgenme prosesleri, İyon değiştirme prosesleri, Adsorpsiyon Kolonları, Membran Sistemler, İleri Biyolojik Arıtma

Deiyonizasyon – Demineralizasyon Saf Su Sistemleri

Suyun içerisinde bulunan çözülmüş iyonların katyonik ve anyonik reçine ihtiva eden kolonlardan geçirilerek suyun saflaştırılması işlemidir. Ayrı yatak veya karışık yataklı olmak üzere iki tip sistem mevcut olup, her birinin ürettiği su kalitesi farklılık göstermektedir.

Ultra saf su istenilen proseslerde ilk olarak ayrı yatak, sonra karışıkyatak prosesleri sırlı olarak kullanılmaktadır.

Reçineler doyduğu zaman değiştirme kapasitelerini yenilemek için hidroklorik asit ve kostik soda ile rejenere edilmelidir.

Karışık yatak yani mixbed yataklı deiyonizerler küçük laboratuvarlarda kullanılmaktadır.

Yüksek kalitede saf su ihtiyaç olan laboratuvar,

Kimyasallar, ilaçlar ve kozmetiklerin hazırlanması ve seyreltilmesi,

Elektronik devreler ve bileşenlerinin yıkanması

Düşük, orta ve yüksek basınçta buhar üretimi

Matbaa, fotoğraf filmlerinin basımı ve geliştirilmesinde kullanılır.

EDI: elektrodeiyonizasyon

EDI Elektrodeiyonizasyon sistemleri yüksek saflıkta ürün suyu ihtiyacı duyulan proseslerde uygulanan ileri saflaştırma teknolojisidir. EDI elektrodeiyonizasyon teknolojisi karışık yatak (mix bed) teknolojisinin yerini alan yeni bir yaklaşımdır. EDI prosesinin rejenerasyon ihtiyacı olmadığı gibi; zararlı atık oluşturmamaktadır. Su ardı ardına dizili katyon ve anyon değiştirici membrandan geçer. Direkt akım ile iyonlar membranlara doğru hareket eder ve katyon değiştirici membranlar eksi yükle yüklenerek katyonların, anyon değişitirici membranlar ise artı yükle yüklenerek anyonların giderilmesi ve saf su elde edilmesini sağlarken iyonlar besleme suyundan konsantre hattına doğru hareket ederler. Bu sayede su saflaştırılır ve klasik reçineli saflaştırma proseslerinin neden olduğu zaman, su sarfiyatı, para ve kimyasal rejenerant kayıpları önlenir .

EDI genellikle kimya, elektrik ve ilaç endüstrisinde özellikle kullanılır. Elektrodeiyonizasyon; modüler dizaynlı, kullanımı kolay, güvenli ve ekonomiktir. Çıkış suyu iletkenliği 16 Mohm.cm seviyesinde ultra saf su kalitesinde gerçekleşir.

Dealkalizasyon

Sularda bulunan karbonat ve bikarbonat iyonlarından ileri gelen alkalinitenin sudan uzaklaştırılma işlemidir. Alkalinitenin yüksek olması suyun pH dengesini bozduğundan dolayı çeşitli sorunlara sebep olmaktadır. Endüstride; imalat kalitesinin düşmesine ve hammadde tüketiminin artmasına dolayısı ile maliyetinin yükselmesine neden olmaktadır. Özellikle tekstil sektöründe, su şartlandırma öncesi suyun iyileştirilmesinde, havuz sularının alklainitesinin düşürülmesinde kullanılır.

Degazör Sistemleri

Degazör sistemleri su içinde bulunan CO2 (karbondioksit) ve H2S (hidrojensülfür) gibi çözünmüş gazların giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Su içerisinde bulunan eriyik gazların giderimi için; su, degazör’ün en üst kısmındaki dağıtım difüzöründen üniteye giriş yapar. Su, degazör’ün üst kulesine doldurulmuş olan halkalarla temas ederek aşağı doğru süzülür. Aşağı doğru süzülür iken aşağıdan yukarıya Ddgazör fanının sağladığı hava verilerek suyun hava ile teması sağlanır. Hava suyun içerisindeki çözünmüş gazları bünyesine alır ve uçurur. Böylece ters akış prensibi ile suyun içerisindeki gazlar giderilmiş olur ve arıtılan su degazör’ün alt kısmında depolanır.

---------------------------

AKEM KİMYA SU ARITMA SİSTEMLERİ, kurulduğu 2005 yılından beri evsel ve endüstriyel su arıtma sektöründe; su arıtma sistemleri ithalat-ihracat, arıtma sistemleri tasarımı, su artıma proje ve mühendislik hizmetleri, su arıtma sistemleri uygulama ve montaj sonrası teknik servis hizmetleri ile müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Akem Kimya Su Arıtma Sistemleri Uygulamalarımız: Arıtma, Arıtım, Evsel Tipi Su Arıtma, Su arıtımı, Reverse Osmosis Arıtma Sistemleri, Endüstriyel Reverse Osmosis Arıtma Sistemleri, Deniz Suyu Arıtma Sistemleri, Endüstriyel Arıtım, İleri Arıtma, Atık Su Arıtma Sistemleri, Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri, Kimyasal Arıtma, Su Şartlandırma, Su Dezenfeksiyon, Su Ozonlama, Su Klorlama, Reverse Osmosis Arıtma Sistemleri, Ev Tipi Su Arıtma, Su arıtma yedek parçaları, Filtreler, Su Tankları, Havuz Kimyasalları, Fitreler, Aktif Karbon Filtre, Granül Aktif Karbon, Reverse Osmos Membran, Tatlandırıcı, Alkalin Filtre, 5 mikron filtre, suyun pH değeri, Klor, renk, koku, tat,Su arıtma yedek parçaları, Filtreler, Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri, Evsel-Endüstriyel atıksu, Evsel Atıksu Arıtımı, KOİ değeri, Paket arıtma sistemleri, su arıtma, filtrasyon, su yumuşatma, biyolojik arıtma, Dealkalizasyon, Degazör Sistemleri, elektrodeiyonizasyon, Deiyonizasyon, Demineralizasyon Saf Su Sistemleri