Kimyasal Arıtma

Fiziksel ve biyolojik arıtma işlemleri ile sudan uzaklaştırılamayan kirleticilerin, kimyasal arıtma yöntemleri ile sudan uzaklaştırılması işlemidir. Hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinin çöktürme ünitesi ile birleştirilmesi ile oluşur. Kimyasal koagülant ve flokülant maddeler ile atık suyun karıştırılması esasına dayanır.

Suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerinisağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atıksuyakimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddelerçökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.
Kimyasal arıtma işlemi ile askıda katı madde, KOİ, BOİ, ağır metal ve fosfor gibi parametrelerin giderimisağlanmaktadır.
Kimyasal arıtma sistemleri çelik konstrüksiyon ve betonarme olarak inşa edilebilir.
 
Kimyasal Arıtma Prosesleri    
Kimyasal arıtma uygulamaları; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.

Nötralizasyon
Asidik ve bazik karakterdeki atıksuların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya bazilavesi işlemidir.

Koagülasyon
Koagülant maddelerin uygun pH’da atıksuya ilave edilmesi ile atıksuyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katımaddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.

Flokülasyon
Flokülasyon (yumaklaştırma), atıksuyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ileoluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.

------------------------------------

AKEM KİMYA SU ARITMA SİSTEMLERİ, kurulduğu 2005 yılından beri evsel ve endüstriyel su arıtma sektöründe; su arıtma sistemleri ithalat-ihracat, arıtma sistemleri tasarımı, su artıma proje ve mühendislik hizmetleri, su arıtma sistemleri uygulama ve montaj sonrası teknik servis hizmetleri ile müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Akem Kimya Su Arıtma Sistemleri Uygulamalarımız: Arıtma, Arıtım, Evsel Tipi Su Arıtma, Su arıtımı, Reverse Osmosis Arıtma Sistemleri, Endüstriyel Reverse Osmosis Arıtma Sistemleri, Deniz Suyu Arıtma Sistemleri, Endüstriyel Arıtım, İleri Arıtma, Atık Su Arıtma Sistemleri, Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri, Kimyasal Arıtma, Su Şartlandırma, Su Dezenfeksiyon, Su Ozonlama, Su Klorlama, Reverse Osmosis Arıtma Sistemleri, Ev Tipi Su Arıtma, Su arıtma yedek parçaları, Filtreler, Su Tankları, Havuz Kimyasalları, Fitreler, Aktif Karbon Filtre, Granül Aktif Karbon, Reverse Osmos Membran, Tatlandırıcı, Alkalin Filtre, 5 mikron filtre, suyun pH değeri, Klor, renk, koku, tat,Su arıtma yedek parçaları, Filtreler, Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri, Evsel-Endüstriyel atıksu, Evsel Atıksu Arıtımı, KOİ değeri, Paket arıtma sistemleri, su arıtma, filtrasyon, su yumuşatma, biyolojik arıtma,