Ultraviole Dezenfeksiyon Sistemleri

UV dezenfeksiyon sistemleri; suda bulunan patojen ve projen bakteri, bakteri, virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaları 254 nanometre dalga boyundaki mor ötesi ışınlara maruz bırakarak DNA ve RNA yapılarını bozar ve suyu herhangi bir kimyasal madde ilave etmeden mikroorganizmaları zararsız hale getirir. İstenilen kapasiteye uygun modellerimiz mevcuttur. Ulraviole ışınları ile temas edilen cihaz gövdesi AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir, iç yapısı polisaj yapılmış ve basınca dayanıklıdır.

Su içinde, mikroorganizmalar dışında, insana ve sanayiye zarar verebilecek birçok kimyasallar da bulunabilir. Gıda ve ilaç sanayii ile su şişeleme tesislerinde Su Dezefeksiyonu çok önemlidir. Bazı sanayi işletmelerinin proses sularında Dezen-feksiyonun fazla önemi olmayabilir. Ancak bu işletmeler için dahi Dezenfeksiyon bilgisi çok yararlıdır, çünkü işletmede su içen veya suyu bedeni için kullanan insanlar olduğundan bu kişilerin sağlıklı su içmeleri ve kullanmaları arzu edilir. Bu nedenle işletmecilerin kendileri ve çalışanları için sağlıklı su temin etmeleri şarttır. Bunun yanında, sudaki mikroorganizmalar su hazırlamada kullanılan filtre, yumuşatıcı  gibi cihazlar ile soğutma sistemlerine zarar verebilirler. Suda bulunan ve Dezenfeksiyon ile yok etmek istenilen mikroorganizmaları kısaca tarif edelim: Bakteriler: Tek hücreli olan bu canlıların suya bulaşma ihtimalleri çoktur. Boyutları 0,5 mikron civarındadır. Çok dayanıklı canlılar değillerdir ve genelde yok edilmeleri kolaydır. Kanalizasyon ve dışkıların su kaynaklarına karışması ile insana zararlı (patojen) bakteri sorunu oluşur. Kuyu sularında bakteri bulunması artezyen deliklerinin bilinçsizce açılması dolayısı ile olur. Göl ve baraj sularında bakteri bulunması daha doğaldır, çünkü bu sulara doğadan ve çevreden dışkı, septik çukuru akıntısı gibi kirli suların karışma ihtimali çoktur. Gıda tüzüklerine göre suda insana zararlı (patojen) ve fekal ko-Iiform HİÇ bulunmamalıdır. Sağlıklı su tarifinde patojen olmayan bakteriler için de sınır getirilmiştir: 1 mi suda en çok 500 adet bakteri bulunabilir. Virüsler: Yalnızca canlı hücreler içinde üreyen virüsler insanlar için daha tehlikelidir. Bunlar bakterilerden 10 ile 100 kez daha küçüktür ve filtre edilmeleri çok zordur. Parazitler: Çok hücreli olan bu yaratıklar (solucanlar gibi), canlılar içinde çoğalır ve suya ulaşmış yumurtaları ile insanlara geçer. Parazit yumurtaları bakterilere kıyasla iri olduklarından hassas filtrasyon ile sudan arındırılabilir, ancak dezenfeksiyon metodları ile öldürülmeleri zordur. İyi terbiye edilmemiş yüzey sularının içilmesi parazitler insanlara geçebilir. Şistler: Koruyucu kalkanları olan bu mikroorganizmaların klasik dezenfeksiyon metodları ile öldürülmeleri son derece zordur. Bunlar insan ve hayvan dışkılarından göl ve baraj sularına geçebilirler. Göl ve baraj sularının şehir suyu olarak kullanılabilmesi için şistleri süzebilecek özel tedbirler alınması şarttır.

Mantar, maya, küf, alg: Bitkisel türlere giren bu canlıların bazıları insana zararlıdır, bunun yanında bu canlılar bakterilerin üremesi için elverişli ortam da sağlarlar. Ayrıca, sanayide bulunan filtre, yumuşatıcı   ve   ion   değiştiricilerde üreyerek bunların tıkanmasına sebep olurlar.

Dezenfeksiyon teknikleri

Bir işletmede suya uygulanacak dezenfeksiyon tekniğinin seçimi suyun kaynağına, suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerine ve suyun kullanma amacına göre tayin edilir. Devrimizde dünyada yaygın olan dezenfeksiyon tekniklerini kısaca özetleyelim.

Suya kimyasal dozlama tekniği: B myasal çoğu zaman Klor veya Klor türevleridir. Bazı ülkelerde klor yerine brom ve iod türevleri kullanıldığı da olur. Bu kimyasallar oksidasyon yolu ile sudaki birçokmikroorganizmaları öldürürler, ancak şist ve parazitler üzerinde etkileri tam değildir. Bu kimyasalların suda bulunan organikler ve azotlu maddeler ile birleşerek kanserojen yan ürünler ürettiği son yıllarda ispat edilmiştir. Göl ve baraj sularında çok miktarda azotlu madde ve organik bulunduğundan bu suların klor yerine ozon ile dezenfeksiyonu daha uygundur.

Oz gazı: Ozon gazı diğer kimya ra kıyasla çok daha etkili bir dezenfeksiyon tekniğidir; klor türevlerinin öldüremediği şist ve parazitleri dahi yakarak yok etme kabiliyeti vardır. Diğer kimyasallara kıyasla ozon gazının birçok avantajını daha sayabiliriz ve bu özellikleri dolayısı ile Ozon Gazı Avrupa ülkelerinde 90 yıldır çok yaygın bir şekilde kullanılır. Bu avantajlar:

-          Suda kanserojen yan ürünler üretmez;

-          Mikroorganizmalar ile beraber sudaki  bir çok zararlı kimyasalları da okside ederek yok eder:

-          Suda erimiş olan ve suyun lezzetini bozan demir ve mangan iyonlarını okside ederek bunların metal oksit şeklinde katı partiküller oluşturarak filtrelerde tutulmalarına neden olur;

-          Su içine verilen ozon gazının fazlası kısa bir süre sonra oksijene dönüşür;

-          Flokülasyon yapıcı karakteri dolayısı ile sudaki çok küçük partiküllerin  büyüyerek filtrelerde   tutulmasına   yardımcı olur ve dolayısı  ile suyun berraklaşmasını  sağlar.

Hassas filtrasyon: Literatürde Mikrofiltrasyon, Ultrafitrasyon gibi kelimeler ile adlandırılan bu yeni teknolojiler ile su içindeki bütün canlılar sudan ayırmak mümkün olmaktadır. Kısaca Mambran Tekniği eden bu filtrasyon tekniğinin en hassası bu ve ülkemizde en çok bulunanı Ters Osmos cihazlardır. Ters osmos (T.O.): Son 20 yıldır dünyada kullanımı çok artan T.O. fiziksel bir yöntem ile suda erimiş maddelerin büyük bir çoğunluğunu süzerek çok saf bir su üretir. Bu sırada bütün mikroorganizmaları ve zararlı kimyasalları da süzmüş olur. Kimyasal ve fiziksel özellikleri açısından kaliteli olan bir suyun dezenfeksiyonu amacı ile T.O. kullanılması pek ekonomik değildir. Çünkü T.O.'nun yatırım maliyeti yüksektir ve bunun yanında, süzdüğü kirliliği atmak için çok su tüketir. Ancak, kimyasal açıdan veya proses gereği zaten suyun arıtılması gerekli ise, bu durumda T.O. tekniğinin dezenfeksiyon amacı için kullanılması çok pratiktir, çünkü çok kolay işletilir, çok sağlıklı ve saf su üretir. Ultraviyole (U.V.): Güneş var olalı beri tabiatta bulunan U.V. ışınının bir özel frekansı mikroorganizmalar üzerinde çok etkilidir, ancak bu etki hiçbir zaman % 100 değildir. Bir mikroorganizmayı U.V.'nin    etkilemesi    için    suyun mükemmel bir şekilde filtre edilmiş olması gerekir. Distilasyon (imbikleme): Dünyadaki en eski su arıtma tekniği sayılabilecek bu yöntem ile çok saf ve çok sağlıklı su elde edilir. Bu teknikte su, ısı ve vakum yolu ile buhar haline getirilir ve daha sonra buhar soğutularak saf su elde edilir. Bu işlem sırasında mikroorganizmalar ile beraber sudaki erimiş maddeler distile edilmiş suya geçemez. Ham su kalitesinin kimyasal nitelikleri iyi ise, yalnızca dezenfeksiyon için distilasyon tekniğini seçmek ekonomik değildir. İlaç sanayi gibi çok saf ve steril suların gerekli olduğu işletmelerde Distilasyon çok yaygındır.

Dezenfeksiyon yöntemi seçimi

Dezenfeksiyon yöntemine karar vermek için suyu üç yönden incelemek gerekiyor:

1.         Suyun menşei, fiziksel ve kimyasal kalitesi;

2.         Suda bulunabilecek zararlıların türü;

3.         Suyun kullanma amacı.

Konu "İnsan sağlığı" olduğundan dezenfeksiyon yönteminin seçimi ve işletme tekniği çok kritiktir. Birçok tatbikatta tek dezenfeksiyon yönteminin yeterli olmadığı görülmüş ve birkaç yöntemin beraberce kullanılması ile sonuca ulaşılabilmiştir.

Bir sanayi veya turizm işletmesi için dezenfeksiyon sistemi satın alınacağında konunun çok kritik olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, dezenfeksiyon sistemi satın almak için "yöntem" veya "cihaz türü" tarifi yerine "elde edilecek suyun kalitesini" tarif eden bir şartname hazırlamak daha yararlı olur. Bu şekilde dezenfeksiyonu iyi bilen kuruluşlara işin yaptırılması ve iyi sonuç alınması ihtimali  artar.

----------------------------------------------

AKEM KİMYA SU ARITMA SİSTEMLERİ, kurulduğu 2005 yılından beri evsel ve endüstriyel su arıtma sektöründe; su arıtma sistemleri ithalat-ihracat, arıtma sistemleri tasarımı, su artıma proje ve mühendislik hizmetleri, su arıtma sistemleri uygulama ve montaj sonrası teknik servis hizmetleri ile müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Akem Kimya Su Arıtma Sistemleri Uygulamalarımız: Arıtma, Arıtım, Evsel Tipi Su Arıtma, Su arıtımı, Reverse Osmosis Arıtma Sistemleri, Endüstriyel Reverse Osmosis Arıtma Sistemleri, Deniz Suyu Arıtma Sistemleri, Endüstriyel Arıtım, İleri Arıtma, Atık Su Arıtma Sistemleri, Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri, Kimyasal Arıtma, Su Şartlandırma, Su Dezenfeksiyon, Su Ozonlama, Su Klorlama, Reverse Osmosis Arıtma Sistemleri, Ev Tipi Su Arıtma, Su arıtma yedek parçaları, Filtreler, Su Tankları, Havuz Kimyasalları, Fitreler, Aktif Karbon Filtre, Granül Aktif Karbon, Reverse Osmos Membran, Tatlandırıcı, Alkalin Filtre, 5 mikron filtre, suyun pH değeri, Klor, renk, koku, tat,Su arıtma yedek parçaları, Filtreler, Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri, Evsel-Endüstriyel atıksu, Evsel Atıksu Arıtımı, KOİ değeri, Paket arıtma sistemleri, su arıtma, filtrasyon, su yumuşatma, biyolojik arıtma, su dezenfeksiyon